Szanowni Rodzice.

Informujemy, iż rekrutacja do przedszkola na  rok szkolny 2020/2021 odbędzie się zgodnie z :

ZARZĄDZENIEM WÓJTA GMINY STAWIGUDA z dnia  22 stycznia      2020 r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Stawiguda  na rok szkolny 2020/2021

  Ważne:

Rekrutacja do Publicznego Przedszkola Bajka rozpoczyna się

2 marca 2020 r.

Wniosek o przyjęcie dziecka można składać w przedszkolu lub na stronie internetowej  htp://bajka-olsztyn.pl   w terminie

do 13 marca 2020 r.

W związku  z tym, iż rekrutacja rozpocznie się 2 marca br., rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola

od 17 lutego do 28 lutego br. składają deklarację o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.

W przypadku sprawowania władzy rodzicielskiej przez obydwojga rodziców podpis składa każde z nich.

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkola na rok szkolny 2020/2021:

Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z  dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 2 marca

2020 r.

do 13 marca 2020 r.

od  3 sierpnia 2020 r.

do 14 sierpnia 2020 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 16 marca 2020 r.

do 20 marca 2020 r.

od 17 sierpnia 2020 r.

do 20 sierpnia 2020 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 23 marca 2020 r. 21 sierpnia

2020 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia od 23 marca 2020 r.

do 27 marca 2020 r.

od 24 sierpnia 2020r.

do 25 sierpnia 2020 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 2 kwietnia 2020 26 sierpnia

2020 r.