DRODZY RODZICE

  • Wchodzimy do części wspólnej przedszkola tj. korytarz, szatnia

 (nie wchodzimy do sal!)

z obligatoryjnym: OBOWIĄZKIEM

  • DEZYNFEKOWANIA RĄK
  • ZASŁANIANIA UST I NOSA,
  • ZACHOWANIE ODPOWIEDNIEGO DYSTANSU 1,5 M

 

  • Dziecko powinno być przyprowadzane TYLKO przez JEDNEGO RODZICA,
  • Przypominamy o wypełnieniu i przyniesieniu do przedszkola udostępnionych przez wychowawców ZGÓD I OŚWIADCZEŃ,
  • Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia.
  • Przyprowadź do placówki dziecko ZDROWE – bez objawów chorobowych.
  • Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś  na kwarantannie lub w izolacji.
  • Wyjaśnij dziecku, żeby NIE ZABIERAŁO do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek!