Zgłoszenie dziecka proszę dokonywać poprzez formularz znajdujący się w zakładce ZGŁOSZENIA oraz przesłanie wypełnionego znajdującego się poniżej OŚWIADCZENIA i zaświadczenia z zakładu pracy o zatrudnieniu na adres:  przedszkole@bajka-olsztyn.pl

Oświadczenie