Wniosek o przyjęcie kandydata do przedszkola należy wypełnić od dnia 28.02.2022 roku na stronie elektronicznego systemu rekrutacyjnego:
https://stawiguda.formico.pl

 

Strona logowania umożliwia:

  • Wprowadzenie nowego wniosku/zgłoszenia z jednoczesnym założeniem konta,

część „Zarejestruj się”,

 

Do zalogowania się wymagane jest hasło dostępowe do systemu, utworzone przez osobę rejestrującą dane (rodzic/opiekun prawny)

 

Po zapisaniu danych w „Panelu podsumowania” należy pobrać wniosek wydrukować, podpisać i zanieść do przedszkola wskazanego na pierwszym miejscu listy preferencji wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów w punkcie III wniosku

 

Niedostarczenie wniosku do przedszkola w określonym terminie 28.02-11.03.2022 roku spowoduje, że kandydat nie będzie brał udziału w elektronicznej rekrutacji

Poniżej linki do oświadczeń:

1. Oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka:https://docs.google.com/document/d/1lBe0HWpUWWkD9ayNEAV8tsZp_gR9UkqE/edit?usp=sharing&ouid=116514978116894769177&rtpof=true&sd=true

2.Oświadczenie  dotyczące uczęszczania przez rodzeństwo kandydata do przedszkola lub szkoły: https://docs.google.com/document/d/1VU1VMVkz5SwrcezbFWoTOGU1tCg47gkQ/edit?usp=sharing&ouid=116514978116894769177&rtpof=true&sd=true

3. Oświadczenie o zatrudnieniu rodziców kandydata do przedszkola: https://docs.google.com/document/d/1mf6lrIsL4vfg63nw-MhKwyEtpP02EHc0/edit?usp=sharing&ouid=116514978116894769177&rtpof=true&sd=true

4.Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata: https://docs.google.com/document/d/1r4dO7z6ALJNxgAs1ewYCsaljbldLHgSM/edit?usp=sharing&ouid=116514978116894769177&rtpof=true&sd=true