W dniu dzisiejszym przedszkolaki miały spotkanie z pracownikiem Straży Pożarnej. Dzieci z zachwytem i wielkim zaciekawieniem uczestniczyły w spotkaniu, podczas którego mogły poznać specyfikę pracy strażaków, umundurowanie strażackie oraz niektóre sprzęty jakimi dysponują. Przedszkolaki dowiedziały się, że strażacy nie tylko gaszą pożary, ale również są wzywani do wypadków samochodowych, a także powalonych drzew.

Podczas spotkania strażak uświadomili dzieciom jak zachowywać się w sytuacjach zagrożenia, oraz jak powiadomić służby ratownicze. Nasz gość nie tylko z zapałem opowiadał o pracy strażaka, ale również cierpliwie odpowiadał na wszelkie pytania.

Przejście do Galerii