Dziś w naszym przedszkolu odbyła się uroczystość upamiętniająca dzień odzyskania niepodległości przez Polskę. Z tej okazji dzieci ze wszystkich grup oraz pracownicy przedszkola zebrali się, aby uroczyście świętować ten wyjątkowy dla każdej Polki i każdego Polaka czas. Wszyscy z powagą oglądali program artystyczny przygotowany przez naszych Przedszkolaków.
Głównym celem spotkania było kształcenie miłości i przywiązania do kraju ojczystego, jego kultury i tradycji, poznanie symboli narodowych naszego kraju oraz kształcenia pozytywnych postaw i uczuć patriotycznych.

Przejście do Galerii