SERDECZNIE ZAPRASZAMY
DO WZIĘCIA UDZIAŁU W PRZEDSZKOLNYM
KONKURSIE „ŚWIĄTECZNA OZDOBA CHOINKOWA

Regulamin

I. Organizator konkursu:

Publiczne Przedszkole Bajka ul. Stawigudzka 18 w Jarotach

II. Cele konkursu:

– rozwijanie u dzieci zainteresowań działalnością plastyczno-techniczną

– kultywowanie tradycji Bożonarodzeniowych

– rozwijanie potencjału i twórczości dzieci

III. Uczestnicy konkursu:

Konkurs adresowany jest do dzieci uczęszczających do naszego przedszkola

IV. Warunki uczestnictwa:

– warunkiem uczestnictwa jest wykonanie ozdoby na choinkę

– prace muszą być wykonane w dużej mierze przez dzieci; dopuszcza się niewielką pomoc ze strony rodziców

– praca przestrzenna do 15 cm, technika dowolna

– ozdoby należy dostarczyć w terminie od 01.12.2022 do 09.12.2022 do nauczycielek z grupy dziecka (UWAGA: nie podpisujemy prac)

– każde dziecko może dostarczyć tylko jedną ozdobę

– praca będzie oceniana pod kątem: samodzielności, pomysłowości oraz trudności techniki wykonania

– prace konkursowe przechodzą na własność przedszkola – wykonane prace będą zdobić naszą choinkę przedszkolną

– zgłoszenie pracy jest równoznaczne z akceptacją regulaminu

V. Wyniki konkursu:

– oceny ozdób dokona powołane przez organizatora jury

– wyniki konkursu zostaną ogłoszone 12.12.2022 za pośrednictwem Facebooka Publicznego Przedszkola Bajka – zdjęcia pięciu wybranych ozdób zostaną  opublikowane w oddzielnym poście

– autorzy 5  najciekawszych ozdób otrzymają nagrody rzeczowe

– wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy

Koordynator konkursu: Anna Huryń