Dziś Przedszkolaki uczestniczyły w spotkaniu z ratownikiem WOPR.
Celem spotkania było uświadomienie dzieciom zasad bezpieczeństwa podczas ferii. Ratownik popularyzował bezpieczne korzystanie z miejskiego lodowiska, zamiast zamarzniętych zbiorników wodnych. Dzieci poznały budowę tafli oraz zagrożenia wynikające z załamania się lodu. Przedstawione rady i przestrogi pozwoliły uzmysłowić dzieciom konsekwencje nierozważnych zachowań – aby korzystając z przyjemności zabawy, nie zapominały o bezpieczeństwie.
Serdecznie dziękujemy Panu za zaangażowanie i poświęcony czas.

Przejście do Galerii