W roku szkolnym 2023/2024 najstarsze grupy w naszym przedszkolu biorą udział w projekcie „Angielski jest fun-tastyczny” pod opieką nauczyciela języka angielskiego – Katarzyny Kubasik. Głównym celem projektu jest pokazanie dzieciom jak ważna w naszych czasach jest znajomość języka angielskiego, rozbudzenie zainteresowania krajami anglojęzycznymi oraz zapoznanie dzieci z ideą dwujęzycznego nauczania. W ramach realizacji zadań projektowych czeka nas dużo aktywności plastycznych, muzycznych oraz wykorzystujących nowe technologie. Obserwujcie nasze działania na profilu Facebook przedszkola.