W związku z realizacją w naszej placówce projektu e-twinning „What’s buzzing in the hive?” w ramach zajęć z języka angielskiego w roku 2023, otrzymaliśmy Europejską Odznakę Jakości przyznawaną nauczycielom prowadzącym za wysokie, europejskie standardy pracy projektowej. Jesteśmy jedną z trzech placówek w Polsce uhonorowaną tym odznaczeniem. Projekty e-twinning wspierają edukację, umożliwiają kontakty między placówkami z różnych państw i poszerzają horyzonty naszych podopiecznych.