Nasz dzień

Podstawa programowa realizowana jest w godzinach pracy przedszkola,  tj. od 6.30 do 17.00.

Bajkowy rozkład

dnia

 6:30-8:30

Własna aktywność dzieci

 • zabawy w kącikach zainteresowań
 • gry i układanki stolikowe
 • wykonywanie zadań indywidualnych lub w małym zespole
 • czynności porządkowo- gospodarcze,
 • pomoc w przygotowaniu do zajęć,
 • ćwiczenia i zabawy ruchowe

8.30-8.45

Przygotowanie do śniadania

 • zabiegi higieniczne, czynności porządkowe, poranne ćwiczenia i zabawy gimnastyczne

08.45-09.15

Śniadanie

09.15-09.45

Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową

 • zajęcia i zabawy edukacyjne, umysłowe, matematyczne
 • zajęcia umuzykalniające, ruchowe, plastyczne

09.45-10.10

Zabawy ruchowe, zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci

10.10-10.30

Dzieci starsze- 5-6 latki – zajęcia edukacyjne w oparciu o podstawę programową

Dzieci młodsze – 3-4 latki – zabawy swobodne i zorganizowane

10.30-11.30

Spacery, wycieczki oraz pobyt w ogrodzie przedszkolnym

 • zabawy organizowane i swobodne,
 • gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka,
 • obserwacje

11.30-11.45

Przygotowanie do obiadu

 • czynności porządkowe- higieniczne

12.00-12.30

Obiad

12.30-13.00

Poobiedni relaks w przedszkolu

Grupy młodsze

 • odpoczynek poobiedni,
 • kwadrans na bajkę

Grupy starsze

 • relaksacja przy muzyce, słuchanie bajek czytanych przez nauczycielkę
 • ćwiczenia utrwalające wiadomość z zajęć edukacyjnych,
 • zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci
 • zabawy w kącikach zainteresowań,
 • praca z dzieckiem zdolnym oraz praca wyrównawcza- indywidualna lub w małym zespole

13.00-14.15

 • zabawy dowolne w sali lub na powietrzu,
 • ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych,
 • wspieranie rozwoju dzieci poprzez: zabawy dydaktyczne, ćwiczenia mowy, artykulacyjne, oddechowe, itp., zabawy ruchowe, zabawy konstrukcyjne, zabawy rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, zabawy kołowe, rysowanie.

14.15-14.30

Przygotowanie do podwieczorku

 • zabiegi higieniczne, czynności porządkowe

14.30-15.00

Podwieczorek

15.00-17.00

Kontynuacja działalności edukacyjnej

 • zabawy ruchowe,
 • zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe,
 • tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci,
 • ćwiczenia gramatyczne, słownikowe,
 • praca wyrównawcza, indywidualna,
 • zabawy dowolne według zainteresowań,
 • zajęcia w małych zespołach,
 • omówienie z dziećmi wydarzeń dnia