Oferta

Nasze działania oparte są o nową podstawę programową. Przygotowujemy dzieci do osiągnięcia dojrzałości szkolnej. Poza programem wychowania przedszkolnego wykorzystujemy różnorodne metody oraz  najnowocześniejsze osiągnięcia Technologii Informacyjno- Komunikacyjnej takie jak:

 • OZOBOTY

 • TABLICE MULTIMEDIALNE

 • PROGRAMOWANIE I KODOWANIE

W naszym przedszkolu prowadzone są zajęcia takie jak:

 • religia
 • język angielski
 • rytmika
 • szachy
 • taniec towarzyski

Jesteśmy otwarci na współpracę ze środowiskiem lokalnym organizując tym samym spotkania
z ciekawymi osobami m.in.:

 • spotkania z Panią Muzyką (Filharmonia).
 • spektakle teatralne
 • spotkania z leśniczym, dentystą, trenerami
 • spotkania z rodzicami, którzy dzielą się swoją pasją

a także bierzemy udział w licznych wycieczkach poznając otaczający nas świat.

Nasze przedszkole posiada przestronne, klimatyzowane sale oraz duży plac zabaw wyposażony w stałe sprzęty dostosowane do wieku dzieci.

 

Przedszkole czynne jest od 6.30 do 17.00.

Opłaty za

przedszkole

Opłaty za przedszkole należy wpłacać elektronicznie na konto bankowe przedszkola, do dnia 10 każdego miesiąca.
Numer rachunku bankowego:

89 1940 1076 3105 0094  0005 0000

W tytule przelewu należy wskazać imię i nazwisko dziecka, grupę oraz miesiąc za który dokonywana jest wpłata.

Opłata za wyżywienie 14,5 zł. stawka dzienna

Opłata 1 zł za godzinę ponad 5 godz. korzystania przez dziecko z przedszkola na podstawie deklaracji  i umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy dyrektorem a rodzicami

Składniki

opłaty za

przedszkole