Oferta

Nasze działania z dziećmi oparte są na Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego, którą realizujemy w sposób zróżnicowany i dostosowany do wieku, możliwości i uzdolnień dzieci. Szczególny nacisk kładziemy na wszechstronny rozwój dzieci, rozwijanie ich uzdolnień i zainteresowań. Dbamy o właściwe przygotowanie dzieci do wejścia w nowe, coraz bardziej samodzielne życie. Wychowanie dzieci odbywa się na zajęciach poprzez specjalnie dobrane treści nauczania, poprzez zabawy, wyrabianie nawyków i postaw.

W pracy z dziećmi wykorzystujemy najnowocześniejsze osiągnięcia Technologii Informacyjno- Komunikacyjnej takie jak:

 • OZOBOTY

 • TABLICE MULTIMEDIALNE

 • PROGRAMOWANIE I KODOWANIE

W naszym przedszkolu prowadzone są zajęcia takie jak:

 • religia
 • język angielski
 • rytmika
 • szachy
 • taniec towarzyski
 • taniec regionalny

Ponad to organizowane są:

 • spotkania z Panią Muzyką (Filharmonia).
 • spektakle teatralne

W naszej placówce odbywają się także indywidualne zajęcia z logopedą i  konsultacje z psychologiem.

Opłaty za

przedszkole

Opłaty za przedszkole należy wpłacać elektronicznie na konto bankowe przedszkola, do dnia 10 każdego miesiąca.
Numer rachunku bankowego:

89 1940 1076 3105 0094  0005 0000

W tytule przelewu należy wskazać imię i nazwisko dziecka, grupę oraz miesiąc za który dokonywana jest wpłata.

Opłata za wyżywienie 12,5 zł. stawka dzienna

Opłata 1 zł za godzinę ponad 5 godz. korzystania przez dziecko z przedszkola na podstawie deklaracji  i umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy dyrektorem a rodzicami

Składniki

opłaty za

przedszkole